Billboardy a jiná velkoplošná reklama nemá v centru města co dělat. Svojí velikostí potlačuje historickou architekturu města, která by měla být její dominantou a ne pouhou kulisou.

Častým problémem u těchto typů nosičů je jejich nelegálnost, kdy odporují stavebním předpisům a nemají souhlas vlastníka pozemků, na kterých reklama stojí.

Jednou z velkých regulací je zákaz billboardů kolem dálnic a silnic první třídy, který platí od 1. září 2017. Provozovatelé reklam se postavili k uvedení regulace v provoz negativně a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že se v tomto případně nejedná o reklamní nosič. Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. >>> https://www.kverulant.org/

 

billboardy na Sadech Pětatřicátníků