Reklamní lavičky jsou městským (a nekvalitním!) mobiliářem, se kterým se setkáte na území všech městských obvodů v Plzni (např. na ÚMO 3 je jich 275 ks). Jednotlivé městské obvody mají tyto lavičky v pronájmu za určitých podmínek od reklamních agentur provozující tento typ reklamního zařízení. Za jejich technický stav zodpovídá agentura, která inkasuje poplatky za pronájem reklamní plochy třetí straně, ale jejich podoba je často bez údržby. Pro nás nepochopitelný byznys, který nejvíce vynáší reklamním agenturám, než Městu.

 

reklamní lavičky u řeky Radbuzy