Město začíná bojovat s vizuálním smogem

# manuály, regulace reklamy, vizuální smog

Vloženo18. 03. 2021

Autor Vizuální smog v Plzni

Rada města Plzně schválila tři důležité dokumenty, které mohou konečně městský veřejný prostor vymanit ze sevření venkovní reklamy.

Dne 26. srpna 2020 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR) představil veřejnosti důležité manuály pro boj s vizuálním smogem, které popisují konkrétní kroky k regulaci vizuálního smogu v městském veřejném prostoru. Jedná se o tyto tři dokumenty: Manuál reklamy ve veřejném prostoru, Manuál označování provozoven a Plán regulace vizuálního smogu, který slouží jako návod pro uplatňování obou manuálů a pro jejich postupné zavádění do praxe. Všechny tři manuály graficky zpracovalo pražské studio Marathon Studio

Po půl roce od jejich představení je schválila i Rada města Plzně, tím vchází v platnost a manuály mohou být implementovány do praxe. Co nám to přinese, uvidíme až s odstupem času. Pevně však věříme, že se město konečně vymaní ze sevření vizuálním smogem.