Seznam konkrétních nemocí vizuálního smogu, které sužují město Plzeň.

 

billboardy      velkoformátové reklamní plachty      reklamní lavičky      reklamní zařízení      reklama provozoven

 

Sady Pětatřicátníků