Vizuální smog v Plzni je participující projekt upozorňující na palčivý problém vizuálního smogu. Pod vrstvou silné komercializace ztrácí městský veřejný prostor svoji prvotní funkčnost a stává se pouhým mediálním bizárem, jenž svou kvalitou ovlivňuje nejen celou podobu města, ale odkazuje i na celkovou nekultivovanost veřejných prostranství. Tato přemíra reklamního sdělení znehodnocuje pobyt veřejnosti ve veřejném prostoru, degraduje místo znehodnocuje architekturu a v neposlední řadě formuje estetické cítění veřejnosti. 

Regulaci reklamy vnímáme jako nutnost k očistě města od balastu komercializace, která nezadržitelně metastázuje a vytváří z města panoptikum. Cílem je společné hledání nových forem a nalezení participace, která zabrání rozkladu kultivovanosti veřejného prostoru.

 

vizualnismogvplzni@gmail.com